Kontakt

Festival Office
nrw landesbuero tanz
Im MediaPark 7
50670 Köln

Projektleitung
Heike Lehmke
heike@tanz-nrw-aktuell.de
Armin Leoni
armin@tanz-nrw-aktuell.de

Produktion
Franzi Hauser
franzi@tanz-nrw-aktuell.de

Kommunikation
Kerstin Rosemann
kerstin@tanz-nrw-aktuell.de

Presse
Maike Lautenschütz
presse@tanz-nrw-aktuell.de

Tanzvermittlung
Henrike Kollmar, Catharina Gadelha
tanzvermittlung@tanz-nrw-aktuell.de


Projektkoordination Just in Time

Rut Profe-Bracht
workshop@tanz-nrw-aktuell.de

Projektleitung Sprungbrett <> Tanzrecherche NRW
Sabina Stücker
sprungbrett@tanz-nrw-aktuell.de

tanz.access
Sabine Lindlar

Finanzen
Astrid Lutz


VERANSTALTERGEMEINSCHAFT

BONN
Brotfabrik Bühne Bonn
Karel Vanek
karel.vanek@brotfabrik-bonn.de

theaterimballsaal
Rainald Endrass
info@theater-im-ballsaal.de

KÖLN
Kulturamt der Stadt Köln
Gisela Deckart
gisela.deckart@stadt-koeln.de
Heike Lehmke

MÜNSTER
Theater im Pumpenhaus
Ludger Schnieder
ludger@pumpenhaus.de

WUPPERTAL
Kulturbüro der Stadt Wuppertal
Urs Kaufmann
urs.kaufmann@stadt.wuppertal.de

    KREFELD
    Kulturbüro der Stadt Krefeld
    Fabrik Heeder
    Dorothee Monderkamp
    kultur@krefeld.de